image banner
Tăng cường công tác truyền thông để người dân nắm, hiểu và cùng đồng hành thực hiện thành công Đề án 06/CP
Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại thành phố Hải Phòng.

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Văn bản đề nghị các Sở, ngành, địa phương phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP cấp huyện; Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP cấp xã và Tổ công tác Đề án 06/CP và công nghệ số cộng đồng tại Thôn, Tổ dân phố là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06/CP về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ngành, địa phương đặc biệt tăng cường công tác truyền thông nội bộ bảo đảm cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố nắm rõ mục tiêu, nội dung, triển khai thành công Đề án 06/CP.

Các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác truyền thông để thông tin đến với mọi người dân nắm, hiểu cùng đồng hành thực hiện thành công Đề án 06/CP. Kịp thời phát hiện, lan tỏa gương tập thể, cá nhân điển hình, mô hình hay, sáng tạo trong triển khai, thực hiện Đề án 06 nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền những ứng dụng, hiệu quả của việc triển khai thực hiện Đề án 06 vào đời sống xã hội và những kết quả hoạt động, thành tích của các ngành, các đơn vị, địa phương và các lực lượng phối hợp trên địa bàn thành phố trong triển khai thực hiện Đề án 06.

Tin liên quan
1 2 3 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 469
  • Tất cả: 5143